Vi läste.

Emma J. var dagens värd.

Vi  jobbade med fåret.

Sen  hade  vi samling+frukt.

Den  gröna gruppen var med Kerstin och målade sommarteckning.

Den  röda gruppen  tog  hem  sina böcker.

Sen  hade  vi  lunch.

Sen  hade  Anna  den  gröna  gruppen   och   Kerstin  den  röda gruppen.

Hälsnigar  Elize  och   Emma och   Drakis!