I vår klass har vi ett gosedjur som heter Orangotango. Han tar hand om oss om och ibland ger han oss presenter. En gång fick vi en bok att läsa i klassen och en annan gång fick vi varsin skrivbok av Orangotango!
Orangotango tycker att vi är så duktiga i skolan och att vi tar hand om varandra på ett fint sätt!
Nu vill Orangotango berätta för sina gosedjurskompisar vad vi gör i skolan. Orangotango vill att vi hjälper honom med att skriva och berätta!

Upphovsrätt
Alla bilder på sidan är fotograferade av mig, Anna Kristiansson. De visar oftast något som Orangotango varit med om i vårt klassrum. I de få fall som det förekommer påskharar eller andra gosedjur, så har de lämnat sitt medgivande till att vara med på bloggen.