Vi läste.

Vi hade dagens värd.

Sen hade vi samling.

Efter det tränade vi på att sjunga med 2c och 2b .

Sen hade vi rast.

Sen gick eden gröna gruppen till biblioteket.

Den röda gruppen hade matte.

Därefter gick vi till maten.

Sedan hade vi idrott.

Till sist hade vi engelska.

Hälsningar Molly och Juliali.